tumanić


tumanić
ndk VIa, \tumanićnię, \tumanićnisz, \tumanićań, \tumanićnił, \tumanićniony
«mącić komuś w głowie, wprowadzać w błąd, bałamucić, mamić»

Tumanił ją różnymi obietnicami.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • tumanić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, tumanićnię, tumanićni, tumanićmań, tumanićniony {{/stl 8}}{{stl 7}} celowo wprowadzać w błąd, zwodzić kogoś; oszukiwać, ogłupiać, mamić, bałamucić kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tumanić ludzi kłamstwami, obietnicami …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mamić — ndk VIa, mamićmię, mamićmisz, mam, mamićmił, mamićmiony «zwodzić kogoś fałszywymi pozorami, bałamucić, tumanić; działać przyciągająco, wabić, nęcić» Mamić kogoś obietnicami, złudną nadzieją …   Słownik języka polskiego

  • manić — ndk VIa, manićnię, manićnisz, mań, manićnił, manićniony «zwodzić kogoś pozorami, bałamucić, tumanić, oszukiwać; działać przyciągająco, wabić, nęcić; mamić» …   Słownik języka polskiego

  • mamić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, mamićmię, mamićmi, mamićmiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rozbudzać w kimś nadzieję na coś sprytnymi kłamstwami zgodnymi z czyimiś pragnieniami i ambicjami; zwodzić, łudzić,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ogłupiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ogłupiaćam, ogłupiaća, ogłupiaćają, ogłupiaćany {{/stl 8}}– ogłupić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, ogłupiaćpię, ogłupiaćpi, ogłupiaćpiony {{/stl 8}}{{stl 7}} czynić kogoś głupim, niezdolnym do krytycznego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • omamiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. rzad. ndk VIIIa, omamiaćam, omamiaća, omamiaćają, omamiaćany {{/stl 8}}– omamić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, omamiaćmię, omamiaćmi, omamiaćmiony {{/stl 8}}{{stl 7}} mamiąc, wprowadzać kogoś w błąd, zwykle dla realizacji… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień