celestyn


celestyn
I
m IV, D. -u, Ms. \celestynnie; lm M. -y
miner. «siarczan strontu, bladoniebieski minerał o szklistym połysku, występujący głównie w wapieniach, marglach i dolomitach, wyzyskiwany do otrzymywania soli strontu, ważnych w przemyśle»
‹z łac.
II
m IV, DB. -a, Ms. \celestynnie; lm M. \celestynni, DB. -ów
«członek dawnego zakonu reguły bernardyńskiej, zreformowanej przez papieża Celestyna V w XIII w.; w lm nazwa tego zakonu; także o franciszkanach prowadzących życie pustelnicze»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Celestyn Chołodecki — (1816 1867) was a member from the szlachta (noble) family of Chołodeckis. Like his son to follow, Józef Białynia Chołodecki, Celestyn Chołodecki was a writer and frequent contributor to leaflets calling for Poland s independence from Russia. His… …   Wikipedia

  • Celestyn Czaplic — (1723 1804) was a Polish szlachcic.Born in Volhynia to Ruthenian nobles (Czaplic family). He was Podczaszy of Kijów since 1746, Podkomorzy of Volhynia since 1765, Master of the Hunt of the Crown in 1773 1783. He participated in the famous… …   Wikipedia

  • Christoph Mrongovius — Evangelic Pastor Christoph Coelestin Mrongovius. Christoph Coelestin Mrongovius (German: Christoph Cölestin Mrongovius; Polish: Krzysztof Celestyn Mrongowiusz) (July 19, 1764 – June 3, 1855) was a Protestant pastor, writer, philosopher,… …   Wikipedia

  • Counts of Galicia and Poland — Counts of Galicia (and Poland) Aleksandrowicz of Kruki. Stanislaw Aleksandrowicz (1781 1826) obtained the hereditary title of Count of Galicia from Emperor Francis I on 9th October 1800. In 1824 the Aleksandrowicz family appeared in the list of… …   Wikipedia

  • Counts of Galicia — (and Poland) = Aleksandrowicz of Kruki. Stanislaw Aleksandrowicz (1781 1826) obtained the hereditary title of Count of Galicia from Emperor Francis I on 9 October 1800. In 1824 the Aleksandrowicz family appeared in the list of families authorised …   Wikipedia

  • Chołodecki family — The Chołodecki szlachta from Volhynia and Galicia use the Białynia coat of arms …   Wikipedia

  • Мронговиуш, Кшиштоф Целестин — Кшиштоф Целестин Мронговиуш Krzysztof Celestyn Mrongowiusz …   Википедия

  • List of szlachta — The Polish Lithuanian Commonwealth was a federal monarchic republic comprising the Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania, from 1569 until 1795. It was governed by an elected monarch. The Commonwealth s dominant social class was the… …   Wikipedia

  • Mrongovius — Christoph Cölestin Mrongovius. Christoph Cölestin Mrongovius (poln. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, * 19. Juli 1764 in Hohenstein (Olsztynek); † 3. Juni 1855 in Danzig) war ein protestantischer Pastor, Schriftsteller, Philosoph,… …   Deutsch Wikipedia

  • Rottermund (Adelsgeschlecht) — Wappen der Rottermund in Polen Rottermund, anfangs und in Preußen auch Rotermund, ist der Name eines ursprünglich aus Böhmen stammenden polnischen Adelsgeschlechts, das sich vor allem in Galizien und Wolhynien ausbreitete, späterhin, teilweise… …   Deutsch Wikipedia