uaktywniać


uaktywniać
ndk I, \uaktywniaćam, \uaktywniaćasz, \uaktywniaćają, \uaktywniaćaj, \uaktywniaćał, \uaktywniaćany - uaktywnić dk VIa, \uaktywniaćnię, \uaktywniaćnisz, \uaktywniaćnij, \uaktywniaćnił, \uaktywniaćniony
«czynić aktywnym, działającym; pobudzać do działania, do czynu»

Uaktywnić członków komitetu, organizacji.

Uaktywnić załogę.

ekon. Uaktywnić bilans «osiągnąć w bilansie przewagę wpływów nad wydatkami»
uaktywniać się - uaktywnić się «stawać się aktywnym, czynnym; wzmagać, rozwijać działalność»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • uaktywniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, uaktywniaćam, uaktywniaća, uaktywniaćają, uaktywniaćany {{/stl 8}}– uaktywnić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, uaktywniaćnię, uaktywniaćni, uaktywniaćnij, uaktywniaćniony {{/stl 8}}{{stl 7}} pobudzać aktywność kogoś …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uaktywniać się – uaktywnić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zaczynać być aktywnym, zaczynać jakieś działanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wulkan ten ostatnio się uaktywnił. Coraz większa część społeczeństwa uaktywnia się politycznie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mobilizować — ndk IV, mobilizowaćzuję, mobilizowaćzujesz, mobilizowaćzuj, mobilizowaćował, mobilizowaćowany 1. «przygotowywać kraj do działań wojennych, dokonywać mobilizacji; powoływać rezerwistów do czynnej służby wojskowej» Mobilizować armię, flotę. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • reaktywować — ndk a. dk IV, reaktywowaćywuję, reaktywowaćwujesz, reaktywowaćwuj, reaktywowaćował, reaktywowaćowany książk. «na nowo uaktywniać, uaktywnić, wznawiać, wznowić działalność, funkcjonowanie czegoś» Reaktywować ustawę, komitet …   Słownik języka polskiego

  • dynamizować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, dynamizowaćzuję, dynamizowaćzuje, dynamizowaćany {{/stl 8}}– zdynamizować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} czynić dynamicznym, ożywiać, uaktywniać, uinten sywniać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dynamizować… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mobilizować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, mobilizowaćzuję, mobilizowaćzuje, mobilizowaćany {{/stl 8}}– zmobilizować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powoływać rezerwistów do służby wojskowej;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mobilizować się – zmobilizować się — {{/stl 13}}{{stl 7}}1. przygotowywać się do prowadzenia działań zbrojnych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Państwa ościenne mobilizowały się. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} gromadzić siły, koncentrować się, czynić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozkręcać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozkręcaćam, rozkręcaća, rozkręcaćają, rozkręcaćany {{/stl 8}}– rozkręcić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, rozkręcaćcę, rozkręcaćci, rozkręcaćkręć, rozkręcaćcony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień