ubezpieczenie


ubezpieczenie
n I
1. rzecz. od ubezpieczyć.
2. «zapewnienie odszkodowania za poniesione straty; zespół czynności mający na celu zaspokojenie potrzeb majątkowych danej osoby w razie zajścia określonego zdarzenia losowego»

Ubezpieczenie od ognia, kradzieży z włamaniem.

∆ Ubezpieczenie społeczne «system świadczeń pieniężnych (zasiłki, renty) i rzeczowych (leczenie, leki itd.) przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa itd.»
∆ Ubezpieczenie na życie «zapewnienie wypłaty odpowiedniej sumy osobie wskazanej, w razie śmierci osoby objętej tym ubezpieczeniem»
3. «urządzenie mające na celu ochronę przed czymś; urządzenie zapobiegające czemuś»

Ubezpieczenia przy chodnikach w kopalniach.

Ubezpieczenie przed lawinami w górach.

4. sport. «w turystyce wysokogórskiej: przywiązanie się dwóch wspinaczy wspólną liną dla zabezpieczenia się przed wypadkiem w terenie wysokogórskim; asekuracja»
5. wojsk. «ochrona wojsk własnych przed niespodziewanym napadem nieprzyjaciela oraz uniemożliwienie mu rozpoznania sił, ilości wojsk; żołnierze wchodzący w skład oddziałów ubezpieczających, osłaniających kogoś lub coś»

Wystawić ubezpieczenie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ubezpieczenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. ubezpieczyć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}ubezpieczenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. ubezpieczenieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • KRUS — Sitz der KRUS in Warschau Die Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ist die Sozialversicherungsgesellschaft für Landwirte in Polen. Die Zentrale befindet sich in Warschau, weiterhin gibt es 279 Niederlassungen, die aufgrund eines vom… …   Deutsch Wikipedia

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego — Sitz der KRUS in Warschau Die Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ist die Sozialversicherungsgesellschaft für Landwirte in Polen. Die Zentrale befindet sich in Warschau, weiterhin gibt es 279 Niederlassungen, die aufgrund eines vom… …   Deutsch Wikipedia

  • autocasco — [wym. autokasko] n ndm «ubezpieczenie samochodu od szkód mogących powstać wskutek wypadku drogowego, złośliwego lub lekkomyślnego uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru i kradzieży» Ubezpieczenie autocasco. Opłacać autocasco …   Słownik języka polskiego

  • asekuracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ochrona, zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi wydarzeniami i ich skutkami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Asekuracja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Sitz der KRUS in Warschau Die Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ist die Sozialversicherungsgesellschaft für Landwirte in Polen. Die Zentrale befindet sich in Warschau, weiterhin gibt es 279 Niederlassungen, die aufgrund eines vom… …   Deutsch Wikipedia

  • ГАБИОН — ящик из оцинкованной металлической сетки, заполненный камнем, применяемый для защиты русла реки от размыва и для устройства регуляционных и берегоукрепительных сооружений (Болгарский язык; Български) габион (Чешский язык; Čeština) drátokámen;… …   Строительный словарь

  • РИСБЕРМА — укреплённый участок дна водотока в нижнем бьефе, расположенный вслед за водобоем (Болгарский язык; Български) енергогасителна плоча; рисберма (Чешский язык; Čeština) zpevněná část koryta za vývarem (Немецкий язык; Deutsch) Kolkschutz; Ablaufboden …   Строительный словарь

  • czarno — 1. Czarno na białym «na piśmie, w druku, także: niezbicie, niewątpliwie, oczywiście, dobitnie»: Przypomniał mi to, co i pan, że podpisałem zeznanie, że nie powinienem już zmieniać, bo tam stoi czarno na białym, że to ja prowadziłem wóz. W.… …   Słownik frazeologiczny

  • aerocasco — [wym. aerokasko] n ndm «ubezpieczenie samolotu na wypadek rozbicia lub uszkodzenia» …   Słownik języka polskiego