akordowo


akordowo
przysłów. od akordowy (tylko w zn. 2)

Robotnik płatny akordowo.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • akordowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. akordowy w zn. 2.: Pracować akordowo. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • toccata — [wym. tokata] ż IV, CMs. toccataacie; lm D. toccataat muz. «utwór o charakterze improwizacji akordowo figuracyjnej, przeznaczony na instrument klawiszowy (organy, klawikord, klawesyn, fortepian)» ‹wł.› …   Słownik języka polskiego