celownica


celownica
ż II, DCMs. \celownicacy; lm D. \celownicaic
1. astr. «krótkoogniskowa pomocnicza lunetka astronomiczna, używana zwłaszcza przy fotografowaniu»
2. techn. «przyrząd do oznaczania kierunku na stole mierniczym»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • celownica — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc {{/stl 8}}{{stl 7}} przyrząd służący w miernictwie do oznaczania kierunku na stole mierniczym {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień