celowniczy


celowniczy
«odnoszący się do celownika (mierniczego, fotograficznego, w broni palnej itp.

Przyrządy celownicze.

celowniczy w użyciu rzecz., lm M. \celowniczyczowie, DB. \celowniczyczych
«żołnierz z obsługi działa, wykonujący wszystkie czynności związane z nastawianiem przyrządów celowniczych i celowaniem»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • celowniczy — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. celownik w zn. 1.: Przyrząd celowniczy. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}celowniczy II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos odm. jak przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} żołnierz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • układ — m IV, D. u, Ms. układadzie; lm M. y 1. «uporządkowany szereg przedmiotów, zdarzeń itp., zestawienie, ułożenie czegoś według określonych zasad, właściwości; sposób rozmieszczenia czegoś» Układ wyrazów w zdaniu. Układ strun w fortepianie.… …   Słownik języka polskiego

  • wizjer — m IV, D. a ( u), Ms. wizjererze; lm M. y 1. «część przyrządu optycznego umożliwiająca ustalenie granic obserwowanego obrazu, celownik jakiegoś aparatu (np. aparatu fotograficznego)» Wizjer peryskopu, teleskopu, przyrządu geodezyjnego, aparatu… …   Słownik języka polskiego

  • układ — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. układadzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ułożenie, uszeregowanie czegoś w wyznaczonym porządku, w określonej kolejności; zasada rozmieszczenia poszczególnych elementów… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wizjer — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. wizjererze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} urządzenie w różnych przyrządach optycznych służące do ustalania granic obserwowanego fragmentu przestrzeni; dawniej też:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień