celownikowy


celownikowy
przym. od celownik (zwykle w zn. 1)

Celownikowa konstrukcja zdania.


Słownik języka polskiego . 2013.