celowy


celowy
«zrobiony w określonym celu; zamierzony, umyślny; osiągający cel»

Celowe działanie.

Celowa zwłoka.

jęz. Zdanie celowe «zdanie podrzędne zależne od czasownika zdania nadrzędnego, wyrażające cel, ku któremu zmierza podmiot zdania nadrzędnego»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • celowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} służący osiągnięciu określonego celu; przemyślany, zamierzony, umyślny, nieprzypadkowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Celowe odwlekanie decyzji. Celowe posunięcie. Celowe działanie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wiara — 1. Człowiek (ludzie) małej wiary «o kimś wierzącym w sposób powierzchowny»: Nie wyrzekajcie się Boga, ludzie małej wiary, nie czcijcie fałszywych proroków i bałwanów, bo On odwróci się od was. P. Huelle, Weiser. 2. Dać czemuś wiarę «uwierzyć w… …   Słownik frazeologiczny

  • nieprzypadkowy — «zdeterminowany przyczynowo; celowy, zamierzony, konsekwentny» Nieprzypadkowy wybór. Nieprzypadkowa decyzja. Nieprzypadkowe spotkanie, działanie …   Słownik języka polskiego

  • technika — ż III, CMs. technikaice 1. lm D. technikaik «celowy, racjonalny, oparty na teorii sposób wykonywania prac w jakiejś dziedzinie; metoda» Błyskotliwa, mistrzowska, oryginalna technika. Technika aktorska, pisarska, śpiewacza. Techniki malarskie.… …   Słownik języka polskiego

  • technologia — ż I, DCMs. technologiagii, blm «przetwarzanie w sposób celowy i ekonomiczny dóbr naturalnych w dobra użyteczne (produkty); wiedza o tym procesie» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • edukować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, edukowaćkuję, edukowaćkuje, edukowaćany {{/stl 8}}– wyedukować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} przekazywać komuś w sposób celowy i systematyczny wiedzę, umiejętności; kształcić, uczyć, wychowywać :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieprzypadkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zaistniały nie wskutek przypadku, będący efektem świadomego działania; intencjonalny, celowy, umyślny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jej obecność jest tu nieprzypadkowa. Nieprzypadkowe spotkanie. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • świadomy — {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}świadom {{/stl 13}}{{stl 8}}(tylko w funkcji orzecznika) przym. Ia, świadomymi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który ma świadomość czegoś, zdaje sobie z czegoś sprawę, wie o …   Langenscheidt Polski wyjaśnień