celularny


celularny
biol. «komórkowy»
∆ Teoria celularna «teoria zakładająca jednolitą strukturę drobnokomórkową wszelkich żywych ciał»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • komórkowy — 1. «związany z komórką biologiczną; wchodzący w skład komórki; utworzony z komórek; celularny» Błona komórkowa. Jądro komórkowe. Komórkowa budowa organizmów. 2. «zawierający komórki ograniczone otwory, przestrzenie; porowaty» ∆ bud. Beton… …   Słownik języka polskiego