ujść


ujść
dk, ujdę, ujdziesz, ujdź, uszedł, uszła, uszli, uszedłszy - uchodzić ndk VIa, \ujśćdzę, \ujśćdzisz, uchodź, \ujśćdził
1. tylko dk «idąc przebyć, przejść jakiś odcinek drogi»

Ujść parę kroków.

Ujść kawałek drogi.

2. «o cieczach, gazach: wydalić się, wydobyć się skądś; wypłynąć, wyciec»

Gaz uchodzi przez nieszczelne przewody.

Dym uchodził z pieca szparami.

Powietrze uszło z dętki.

3. «nie pociągnąć za sobą przykrych konsekwencji; udać się»

Wiele mu uchodziło, bo był lubiany.

Coś uszło komuś bezkarnie.

◊ Coś (nie) ujdzie komuś płazem, na sucho «coś (nie) zostanie komuś wybaczone»
4. książk. «odejść, uciec»

Ujść z placu boju.

Ujść skądś niepostrzeżenie.

Ujść prześladowcom, wrogowi.

Ujść pogoni.

Wojska zaczęły uchodzić przed przeważającymi siłami.

◊ Ujść cało, z życiem «zdołać się ocalić, wydobyć, wydostać się z jakiegoś niebezpieczeństwa bez szwanku»
◊ Ujść kary, gniewu, śmierci itp. «uniknąć kary, czyjegoś gniewu, śmierci itp.»
◊ Coś uszło czyjejś uwagi «coś nie zostało dostrzeżone, zauważone; coś (np. błąd) zostało przepuszczone»
5. zwykle dk, pot. «nadać się, okazać się możliwym, stosownym»

Ta sukienka, choć niemodna, jeszcze ujdzie.

Coś ujdzie od biedy.

◊ Coś ujdzie w tłoku «o czymś, co jest ledwie dobre, możliwe, w wystarczającym stopniu dobrane do czegoś, dające się użyć, zastosować»
◊ To nie uchodzi «to nie wypada, to (jest) nieładnie»
6. częściej ndk, pot. «być poczytywanym, branym za kogoś, za coś; mieć opinię jako ktoś»

Uchodził za kobieciarza.

Koniak uchodzi za szlachetny napój.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ujść — I {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. uchodzić I {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}ujść II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IXd, ujdę, ujdzie, ujdź, uszedł, uszła, uszli {{/stl 8}}{{stl 7}} idąc, przebyć część drogi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ujść …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ujść — Coś (nie) ujdzie komuś płazem, na sucho «ktoś (nie) uniknie przykrych następstw, konsekwencji czegoś»: Zmarnował pan cały trud, cały wysiłek mojego życia! Nie ujdzie to panu płazem, nie, panie Kleks. Ja panu pokażę, co potrafi Filip, kiedy chce… …   Słownik frazeologiczny

  • ujść — Być ledwo do zaakceptowania; ledwo spełniać określone standardy Eng. To be barely acceptable or suitable; to barely meet certain standards …   Słownik Polskiego slangu

  • UJSC — abbr. Unión de Jóvenes Socialistas Congoleños …   Dictionary of abbreviations

  • ujść na sucho — Nie ponieść kary; zostać uniwinnionym Eng. To go unpunished; to be acquitted of a crime …   Słownik Polskiego slangu

  • ujść w tłoku — Być ledwo do zaakceptowania; ledwo spełniać określone standardy Eng. To be barely acceptable or suitable; to barely meet certain standards …   Słownik Polskiego slangu

  • uchodzić – ujść z życiem — {{/stl 13}}{{stl 7}} ratować się, unikać niebezpieczeństwa, zagrożenia; ocalić się od śmierci : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tylko nielicznym udało się ujść z życiem z ogarniętej pożarem dyskoteki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uchodzić – ujść — {{/stl 13}}{{stl 8}}{ komuś} {{/stl 8}}płazem {{/stl 13}}{{stl 7}} ktoś nie ponosi kary za coś; omijają go przykre konsekwencje jego działań : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tym razem uszło ci to płazem, następnym razem będzie gorzej. Nie ujdzie ci to… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • umykać – umknąć [uchodzić – ujść] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyjejś} {{/stl 8}}uwadze {{/stl 13}}{{stl 7}} zostawać przypadkowo pominiętym, niezauważonym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Informacja, wiadomość, wzmianka umknęła czyjejś uwadze. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Union of the Socialist Youth of the Congo — The Union of the Congolese Socialist Youth (UJSC), is a subdivision of the Congolese Labour Party, destined to supervise the young people. From 1969 to1992, it played a major role in disciplining the young members of the Party and building up… …   Wikipedia