ukazać


ukazać
dk IX, ukażę, ukażesz, ukaż, \ukazaćał, \ukazaćany - ukazywać ndk VIIIa, \ukazaćzuję, \ukazaćzujesz, \ukazaćzuj, \ukazaćywał, \ukazaćywany
1. książk. «uczynić widocznym; odsłonić, pokazać»

Ukazać zęby w uśmiechu.

2. książk. «przedstawić, zaprezentować coś, kogoś (słowem lub pismem); opisać, scharakteryzować»

Książka ukazuje ciekawy problem.

Postać uczonego ukazał w nowym świetle.

ukazać się - ukazywać się
1. książk. «stać się widocznym, zostać zobaczonym, spostrzeżonym; pokazać się»

W drzwiach ukazali się oczekiwani goście.

Na niebie zaczęły się ukazywać chmury.

Po deszczu znów ukazało się słońce.

Naszym oczom ukazał się rozległy widok.

Opowiadania o strachach, duchach ukazujących się o północy.

∆ Ukazać się we śnie «przyśnić się»
2. «o książkach, pismach itp.: zostać opublikowanym, wydrukowanym»

Książka ukazała się w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy.

Ukazały się już słowniki, encyklopedie.

Gazeta ukazuje się codziennie, co tydzień, okresowo.

∆ Coś się ukazało w druku (drukiem) «coś zostało wydrukowane, wyszło drukiem»
∆ Sztuka ukazała się na scenie «sztuka została wystawiona w teatrze»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ukazać — kogoś, coś w jakimś świetle zob. światło 3. Ukazać rąbek czegoś zob. rąbek. Ukazywać, kogoś, coś w krzywym zwierciadle zob. krzywy 2 …   Słownik frazeologiczny

  • ukazać się — w jakimś świetle zob. światło 2 …   Słownik frazeologiczny

  • przedstawić [ukazać] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś, coś} {{/stl 8}}w dobrym [najlepszym] świetle {{/stl 13}}{{stl 7}} zaprezentować kogoś lub coś w (bardzo) korzystny sposób, eksponując, podkreślając jego zalety, walory, plusy; wydać o kimś lub o czymś (bardzo) dobrą,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ukazywać się – ukazać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się widocznym; pokazywać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Piłkarze ukazali się już na murawie. Na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ukazywać — Ukazać kogoś, coś w jakimś świetle zob. światło 3. Ukazać rąbek czegoś zob. rąbek. Ukazywać, kogoś, coś w krzywym zwierciadle zob. krzywy 2 …   Słownik frazeologiczny

  • ukazywać się — Ukazać się w jakimś świetle zob. światło 2 …   Słownik frazeologiczny

  • światło — 1. Coś rzuca (nowe) światło na coś, coś przedstawia się w nowym, innym świetle «coś przyczynia się do wyjaśnienia czegoś»: Znalezisko rzuca nowe światło na historię osadnictwa na terenie północnej Polski. Metr 01/03/2001. 2. Przedstawić się,… …   Słownik frazeologiczny

  • ukazywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, ukazywaćzuję, ukazywaćzuje, ukazywaćany {{/stl 8}}– ukazać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, ukażę, ukaże, ukazywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}rzad. {{/stl 8}}{{stl 7}} czynić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lepszy — lepszypsi st. wyższy od dobry a) w zn. 1: Najlepsi przyjaciele, synowie. Mieć dla kogoś najlepsze uczucia. Rozstać się z kimś w najlepszej zgodzie. Był lepszy dla przyjaciół niż dla rodziny. b) w zn. 2: Mieć najlepsze intencje. ◊ Mimo najle …   Słownik języka polskiego

  • otworzyć — dk VIb, otworzyćrzę, otworzyćrzysz, otwórz, otworzyćrzył (otworzyćwarł), otworzyćrzony a. otwarty otwierać ndk I, otworzyćam, otworzyćasz, otworzyćają, otworzyćaj, otworzyćany 1. «odemknąć coś zamkniętego przez przekręcenie sprężyny zamka,… …   Słownik języka polskiego