ukopać


ukopać
dk IX, \ukopaćpię, \ukopaćpiesz, ukop, \ukopaćał, \ukopaćany
«kopiąc wydobyć z ziemi pewną ilość czegoś; nakopać»

Ukopać koszyk kartofli.

Ukopać piasku, gliny.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ukopać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IIa, ukopaćpię, ukopaćpie, ukopaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} kopiąc, wydobyć, wydostać pewną ilość płodów lub minerałów znajdujących się w ziemi; nakopać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ukopać gliny, kamieni, torfu. Ukopać młodych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień