ukrawać


ukrawać

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ukrawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad., cz. ndk VIIIa, ukrawaćam, ukrawaća, ukrawaćają, ukrawaćany {{/stl 8}}– ukrajać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, ukrawaćję, ukrawaćje, ukrawaćany {{/stl 8}}{{stl 7}}, {{/stl 7}}{{stl 22}}ukroić {{/stl 22}}{{stl 8}}dk VIIb,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ukroić — dk VIa, ukroję, ukroićisz, ukrój, ukroićił, ukrojony ukrajać dk IX, ukroićję, ukroićjesz, ukraj, ukroićjał, ukroićjany rzad. ukrawać ndk I, ukroićam, ukroićasz, ukroićają, ukroićaj, ukroićał, ukroićany «krojąc oddzielić kawałek od większej… …   Słownik języka polskiego

  • ukroić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}ukrawać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień