cementacja


cementacja
ż I, DCMs. \cementacjacji, blm
1. «spajanie, wiązanie, zalewanie cementem; cementowanie»
2. geol. «przemiana luźnych, sypkich osadów skalnych w skałę zwięzłą w wyniku wypełnienia i spojenia wolnych przestrzeni między ziarnami osadu przez spoiwo skalne»
3. górn. «uszczelnianie luźnych skał i warstw wodonośnych wtryskiwaniem mleka cementowego przez wywiercone w nich otwory»
4. techn. «proces cieplno-chemicznej obróbki stali, polegający na zwiększeniu zawartości węgla (w wysokiej temperaturze) w powierzchniowej warstwie stali, w celu uodpornienia jej na ścieranie; nawęglanie»
5. techn. «proces, w którym powierzchnia metali ulega charakterystycznym zmianom na skutek żarzenia ich w wysokiej temperaturze w obecności innych substancji»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • cementacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}rzad. {{/stl 8}}{{stl 7}} spajanie, wiązanie za pomocą cementu; zalewanie cementem; cementowanie {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Фещенко-Чопивский, Иван Адрианович — Иван Адрианович Фещенко Чопивский (укр. Іван Фещенко Чопівський; 20 января 1884, хутор Чоповичи близ города Чуднов ныне Житомирской области  2 сентября 1952, Абезь)  украинский учёный металлург, государственный деятель. Содержание 1 Семья 2… …   Википедия

  • Иван Адрианович Фещенко-Чопивский — (укр. Іван Фещенко Чопівський; 20 января 1884, хутор Чоповичи близ города Чуднов ныне Житомирской области  2 сентября 1952, Абезь)  украинский учёный металлург, государственный деятель. Содержание 1 Семья 2 Образование 3 Инжене …   Википедия

  • Иван Фещенко-Чопивский — Иван Адрианович Фещенко Чопивский (укр. Іван Фещенко Чопівський; 20 января 1884, хутор Чоповичи близ города Чуднов ныне Житомирской области  2 сентября 1952, Абезь)  украинский учёный металлург, государственный деятель. Содержание 1 Семья 2… …   Википедия

  • Фещенко-Чопивский Иван Адрианович — Иван Адрианович Фещенко Чопивский (укр. Іван Фещенко Чопівський; 20 января 1884, хутор Чоповичи близ города Чуднов ныне Житомирской области  2 сентября 1952, Абезь)  украинский учёный металлург, государственный деятель. Содержание 1 Семья 2… …   Википедия

  • Фещенко-Чопивский — Фещенко Чопивский, Иван Адрианович Иван Адрианович Фещенко Чопивский (укр. Іван Фещенко Чопівський; 20 января 1884, хутор Чоповичи близ города Чуднов ныне Житомирской области  2 сентября 1952, Абезь)  украинский учёный металлург,… …   Википедия

  • Фещенко-Чопивский, Иван — Иван Адрианович Фещенко Чопивский (укр. Іван Фещенко Чопівський; 20 января 1884, хутор Чоповичи близ города Чуднов ныне Житомирской области  2 сентября 1952, Абезь)  украинский учёный металлург, государственный деятель. Содержание 1 Семья 2… …   Википедия

  • Фещенко-Чоповский — Фещенко Чоповский, Иван Адрианович Иван Адрианович Фещенко Чоповский (укр. Іван Фещенко Чопівський; 20 января 1884, хутор Чоповичи близ города Чуднов ныне Житомирской области  2 сентября 1952, Абезь)  специалист в области химической… …   Википедия

  • ЦЕМЕНТАЦИЯ ГРУНТА — закрепление грунта путём заполнения пустот, трещин и пор в скальных породах цементным раствором, подаваемым под давлением (Болгарский язык; Български) циментация на почва (Чешский язык; Čeština) stabilizace [zpevnění] zeminy cementem (Немецкий… …   Строительный словарь

  • Фещенко-Чоповский, Иван Адрианович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Фещенко. Фещенко Чоповский Иван Адрианович …   Википедия