umyślny


umyślny
\umyślnyni
1. «zgodny z czyimś zamierzeniem; nieprzypadkowy, rozmyślny»

Umyślne szkodzenie komuś.

Umyślne unikanie kogoś.

praw. Wina umyślna «wina polegająca na zamiarze popełnienia czynu przestępnego lub na godzeniu się na możliwy skutek»
2. przestarz. «przeznaczony specjalnie dla kogoś lub do czegoś; specjalny»

Umyślne poselstwo.

Umyślny goniec.

Umyślna komisja.

umyślny w użyciu rzecz., przestarz. «posłaniec, goniec specjalnie wysłany w jakiejś sprawie»

Posłać umyślnego.

Wysłać wiadomość przez umyślnego.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • umyślny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, umyślnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} wynikający z czyjegoś świadomego zamierzenia, planu; specjalny, nieprzypadkowy, rozmyślny, tendencyjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jestem pewien, że było to umyślne działanie na szkodę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • celowy — «zrobiony w określonym celu; zamierzony, umyślny; osiągający cel» Celowe działanie. Celowa zwłoka. ∆ jęz. Zdanie celowe «zdanie podrzędne zależne od czasownika zdania nadrzędnego, wyrażające cel, ku któremu zmierza podmiot zdania nadrzędnego» …   Słownik języka polskiego

  • intencjonalny — «mający coś na celu; zamierzony, umyślny świadomy» Czyn, postępek intencjonalny. ‹śrdwłc.› …   Słownik języka polskiego

  • rozmyślny — «zrobiony z rozwagą, z rozmysłem, nieprzypadkowy; baczny, rozważny, umyślny» Rozmyślny czyn. Rozmyślne zabójstwo. Rozmyślne działanie …   Słownik języka polskiego

  • umyślność — ż V, DCMs. umyślnośćści, blm rzecz. od umyślny w zn. 1 Umyślność działania, postępowania …   Słownik języka polskiego

  • celowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} służący osiągnięciu określonego celu; przemyślany, zamierzony, umyślny, nieprzypadkowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Celowe odwlekanie decyzji. Celowe posunięcie. Celowe działanie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • intencjonalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający jakiś cel; zamierzony, umyślny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Działanie intencjonalne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieprzypadkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zaistniały nie wskutek przypadku, będący efektem świadomego działania; intencjonalny, celowy, umyślny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jej obecność jest tu nieprzypadkowa. Nieprzypadkowe spotkanie. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozmyślny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} popełniany celowo, świadomie; przemyślany wcześniej; nieprzypadkowy, umyślny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozmyślne kłamtwo, zabójstwo. Rozmyślna prowokacja. Rozmyślny faul. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • specjalnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób umyślny, wyjątkowy; szczególnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Specjalnie postawił jej nogę. Przygotowała naleśniki specjalnie dla niego. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień