upodobnienie


upodobnienie
n I
1. rzecz. od upodobnić.
2. lm D. \upodobnienieeń
jęz. «proces fonetyczny polegający na artykulacyjnym przystosowaniu się danej głoski do swego sąsiedztwa w obrębie wyrazu lub na pograniczu dwóch wyrazów w toku mowy; asymilacja»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • asymilacja — ż I, DCMs. asymilacjacji, blm 1. «upodobnienie się, przyswojenie, wchłonięcie, szczególnie upodobnienie się pod względem narodowym, przyswojenie kultury innego narodu» Ulegać asymilacji. 2. biol. «przemiana substancji pobranych z zewnątrz na… …   Słownik języka polskiego

  • naśladownictwo — n III, Ms. naśladownictwowie; lm D. naśladownictwoictw 1. blm «wzorowanie się na kimś lub na czymś, postępowanie według jakiegoś wzoru, branie z kogoś przykładu; pęd, skłonność do naśladowania» Ślepe naśladownictwo. Naśladownictwo zastrzeżone. 2 …   Słownik języka polskiego

  • postępowy — postępowywi 1. «będący zwolennikiem postępu; wyrażający postęp, zgodny z zasadami postępu» Postępowy artysta, pisarz, uczony, myśliciel, działacz. Umysł postępowy. Myśl postępowa. Postępowe dążenia, idee, hasła, poglądy. Literatura, sztuka… …   Słownik języka polskiego

  • progresywny — «postępujący naprzód, wciąż, rosnący; rozwijający się, wzrastający, postępowy» Cechy progresywne. Progresywna postawa twórcza. ∆ ekon. Podatek progresywny «podatek, dla którego charakterystyczny jest wzrost stawki podatkowej w miarę wzrostu… …   Słownik języka polskiego

  • śródwyrazowy — ∆ jęz. Upodobnienie śródwyrazowe «upodobnienie zachodzące wewnątrz wyrazów» …   Słownik języka polskiego

  • wsteczny — wstecznyni 1. pogard. «przeciwstawiający się postępowi, hołdujący temu, co dawne, przesadnie, ślepo przywiązany do tradycji; zacofany, konserwatywny, reakcyjny» Wsteczny pogląd. Wsteczna doktryna, ideologia. Grupa wstecznych polityków. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • asymilacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}upodobnienie się, zwłaszcza pod względem narodowym, wchłonięcie języka, kultury, cech innego narodu; przystosowanie się do czegoś : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • androginia — ż I, DCMs. androginianii, blm biol. «upodobnienie zewnętrznych cech płciowych mężczyzny do cech kobiecych, u zwierząt cech samca do cech samicy; obojnactwo rzekome męskie; w botanice: występowanie kwiatów żeńskich i męskich w tych samych… …   Słownik języka polskiego

  • międzywyrazowy — «zachodzący, znajdujący się między wyrazami» Odstępy międzywyrazowe. ∆ jęz. Upodobnienie międzywyrazowe «zmiana w artykulacji końcowej spółgłoski jednego wyrazu, upodabniającej się do początkowej spółgłoski następnego wyrazu» …   Słownik języka polskiego

  • mimikra — ż IV, CMs. mimikrakrze, blm biol. «odmiana mimetyzmu, upodobnienie się osobników gatunków bezbronnych do gatunków zdolnych do obrony, np. wężów niejadowitych do jadowitych» ‹ang. z gr.› …   Słownik języka polskiego