upust


upust
m IV, D. -u, Ms. \upustuście; lm M. -y
1. «odprowadzenie nadmiaru cieczy, pary lub gazu ze zbiornika albo z jakiegoś urządzenia»

Dzięki szybkiemu upustowi ciśnienie pary spadło.

Upust wody ze zbiornika retencyjnego.

med. Upust krwi «zabieg leczniczy (dziś rzadki) polegający na nakłuciu lub nacięciu żyły, zwykle łokciowej, i wytoczeniu pewnej ilości krwi (np. w nadciśnieniu)»
◊ Dać czemuś (np. oburzeniu, niechęci, łzom, goryczy) upust «dać czemuś ujście, pofolgować sobie w czymś; wyładować się»
2. «urządzenie do odprowadzania, spuszczania wody ze zbiornika, kanału itp.; śluza, spust»

Otworzyć, zamknąć upust.

Wybudować dodatkowe upusty.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • upust — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. upustuście {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} usunięcie, odprowadzenie nadmiaru jakiejś substancji (zwykle gazowej lub ciekłej) ze zbiornika lub instalacji, najczęściej ze… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • upust — Coś znajduje upust w czymś zob. znaleźć 2. Dać upust czemuś zob. dać 12 …   Słownik frazeologiczny

  • dawać – dać upust — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} po długim tłumieniu w sobie emocji – uzewnętrznić je; wyładować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dopiero gdy znalazła się sama, dała upust długo tamowanym łzom. Dawał upust swojej wściekłości, waląc… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

  • dawać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

  • ВОДОВЫПУСК — гидротехническое сооружение для подачи воды из верхнего бьефа канала или водоёма (Болгарский язык; Български) водоизпускател (Чешский язык; Čeština) výpust (Немецкий язык; Deutsch) Wasserablaß; Wasserauslaß (Венгерский язык; Magyar) vízkibocsátás …   Строительный словарь

  • ВОДОСБРОС — гидротехническое сооружение для пропуска воды, сбрасываемой из верхнего бьефа (Болгарский язык; Български) изпускател; преливник (Чешский язык; Čeština) odtokové zařízení (Немецкий язык; Deutsch) Entlastungsbauwerk; Überlauf (Венгерский язык;… …   Строительный словарь

  • ВОДОСБРОС АВАРИЙНЫЙ — водосброс, предназначенный для полного и быстрого опорожнения водохранилища в необходимых случаях (Болгарский язык; Български) авариен изпускател (Чешский язык; Čeština) bezpečnostní výpust (Немецкий язык; Deutsch) Notentlastungsanlage;… …   Строительный словарь

  • ВОДОСБРОС ГЛУБИННЫЙ — водосброс, в котором сброс воды осуществляется через отверстие, расположенное ниже уровня воды (Болгарский язык; Български) дълбочинен изпускател (Чешский язык; Čeština) tlaková výpust (Немецкий язык; Deutsch) Tiefentlastung; Tiefablaß… …   Строительный словарь

  • ВОДОСПУСК ДОННЫЙ — водоспуск с отверстиями, расположенными у дна водоёма и обеспечивающими возможность его полного опорожнения (Болгарский язык; Български) дънен водоизпускател (Чешский язык; Čeština) spodní [základová, dnová] výpust (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь