abonować


abonować
ndk IV, \abonowaćnuję, \abonowaćnujesz, \abonowaćnuj, \abonowaćował, \abonowaćowany
«uiszczać stałą regularną opłatę za prawo korzystania z czegoś lub otrzymywania czegoś (zwykle czasopism, książek), mieć abonament»

Abonować pismo.

fr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • abonować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, abonowaćnuję, abonowaćnuje, abonowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} korzystać z czegoś za pośrednictwem abonamentu, mieć abonament; prenumerować (gazety, czasopisma) <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • abonowanie — n I rzecz. od abonować …   Słownik języka polskiego

  • prenumerować — ndk IV, prenumerowaćruję, prenumerowaćrujesz, prenumerowaćruj, prenumerowaćował, prenumerowaćowany «dokonywać prenumeraty; otrzymywać czasopismo, książki (w zeszytach, tomach) na zasadzie prenumeraty; abonować, subskrybować» Prenumerować… …   Słownik języka polskiego