centroprawica


centroprawica
ż II, DCMs. \centroprawicacy; lm D. \centroprawicaic
polit. «koalicja stronnictw politycznych centrum i prawicy»

Rząd centroprawicy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • centroprawica — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż II c {{/stl 8}}{{stl 7}} porozumienie, sojusz partii lub stronnictw centrowych i prawicowych w celu współpracy w określonej sytuacji politycznej, np. dla uzyskania większości w parlamencie, utworzenia rządu : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • centroprawicowy — centroprawicowywi przym. od centroprawica Centroprawicowa partia. Centroprawicowy rząd …   Słownik języka polskiego

  • centroprawicowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, centroprawicowywi, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. centroprawica: Koalicja, prasa centroprawicowa. Partie centroprawicowe. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • popapraniec — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIb, W. popapraniecańcu || popapraniecańcze; lm M. popapraniecańcy {{/stl 8}}{{stl 7}} pogardliwie o człowieku nieumiejącym działać skutecznie, nieudaczniku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Będę zdecydowanym przeciwnikiem rozmów… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień