ustawić


ustawić
dk VIa, \ustawićwię, \ustawićwisz, ustaw, \ustawićwił, \ustawićwiony - ustawiać ndk I, \ustawićam, \ustawićasz, \ustawićają, \ustawićaj, \ustawićał, \ustawićany
1. «stawiając umieścić na czymś jakiś przedmiot w określonej pozycji; rzadziej: postawić kogoś w jakimś miejscu, w pewnej pozycji»

Ustawić stół na środku pokoju.

Ustawić fotel przy ścianie.

pot. Ustawić kogoś a. ustawić kogoś dobrze, źle w życiu, w pracy «przyczynić się do stworzenia komuś dobrej lub złej, niekorzystnej sytuacji, pokierować tak czyimiś sprawami, że ktoś może lub nie może osiągnąć korzyści, może wiele lub niewiele zdziałać»
2. «w odniesieniu do wielu osób lub rzeczy: postawić w określonym porządku, szyku; rozmieścić, rozstawić, uporządkować»

Ustawić książki na półce.

Ustawić meble w pokoju.

Ustawić figury na szachownicy.

Ustawić gości parami.

Ustawić żołnierzy czwórkami, w dwuszeregu albo w dwuszereg, w kolumnę.

Ustawić kolumny do marszu, do defilady.

3. «zestawić w całość, zbudować, wznieść; skonstruować, zmontować»

Ustawić namioty.

Ustawić rusztowania.

4. «nadać czemuś właściwy kierunek w stosunku do czegoś, spowodować funkcjonowanie w określony sposób jakiegoś urządzenia (mechanizmu, aparatu); nastawić, wyregulować»

Ustawić antenę, żagle.

5. środ. «o aktorze, reżyserze: ująć, zinterpretować w pewien sposób daną rolę»

Reżyser ustawił dobrze rolę księżnej.

ustawić się - ustawiać się
1. «stanąć gdzieś w określony sposób; zwykle o wielu osobach: stanąć w pewnym szyku, porządku»

Ustawić się czwórkami, w dwuszeregu.

Ustawić się w kolejce do kasy.

Uczniowie ustawili się przed szkołą.

◊ Ustawić się dobrze a. źle w życiu, w pracy «pokierować swymi sprawami dobrze lub źle, stworzyć sobie sprzyjające warunki, dogodną sytuację zawodową, życiową lub złą sytuację, niekorzystne warunki»
2. «przyjąć określoną pozycję, kierunek w stosunku do czegoś, pod wpływem czegoś; nastawić się»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ustawić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}ustawiać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ustawić — Wysoko (nisko) ustawić poprzeczkę zob. poprzeczka 3 …   Słownik frazeologiczny

  • ustawić się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}ustawiać się {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}ustawić się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, ustawić sięwię się, ustawić sięwi się, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} poukładać swoje… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ustawić się — Dobrze się ustawić zob. dobrze 1. Źle się ustawić zob. źle 3 …   Słownik frazeologiczny

  • ustawić się — Usamodzielnić się zawodowo lub finansowo Eng. To settle down professionally or financially …   Słownik Polskiego slangu

  • ustawiać się – ustawić się — {{/stl 13}}{{stl 33}} zwykle o wielu osobach: stawać gdzieś w określonym porządku, w jakimś szyku; zająć jakąś pozycję (względem kogoś, czegoś) :{{/stl 33}}{{stl 10}}Uczniowie ustawili się od najwyższego do najniższego. Ustawił się na końcu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ustawiać — → ustawić …   Słownik języka polskiego

  • ustawiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ustawiaćam, ustawiaća, ustawiaćają, ustawiaćany {{/stl 8}}– ustawić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, ustawiaćwię, ustawiaćwi, ustawiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poustawiać — dk I, poustawiaćam, poustawiaćasz, poustawiaćają, poustawiaćaj, poustawiaćał, poustawiaćany 1. «ustawić, umieścić wiele czegoś; ustawić kolejno, w pewnym porządku, w określonym miejscu, w pewnej pozycji» Poustawiać meble w pokoju. Poustawiać… …   Słownik języka polskiego

  • ustawiać się — Dobrze się ustawić zob. dobrze 1. Źle się ustawić zob. źle 3 …   Słownik frazeologiczny