centryzm


centryzm
m IV, D. -u, Ms. \centryzmzmie, blm
1. «ogół poglądów reprezentowanych przez politycznych zwolenników centrum»
2. «kierunek ideologiczno-polityczny w partiach II Międzynarodówki, którego przedstawiciele usiłowali zajmować stanowisko pośrednie między prawicą a lewicą»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • centryzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. centryzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} poglądy, ideologia zwolenników centrum – ugrupowania politycznego; także skłanianie się ku centrum {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • centrystyczny — centrystycznyni przym. od centryzm Ruch, kierunek centrystyczny w II Międzynarodówce …   Słownik języka polskiego