centym


centym
m IV, DB. -a, Ms. \centymmie; lm M. -y
«drobna moneta zdawkowa równa jednej setnej franka (lub innej podstawowej jednostki monetarnej)»

Zapłacić 5 centymów.

Zgubić centyma.

fr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • centym — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mż I, Mc. centymmie {{/stl 8}}{{stl 7}} drobna moneta mająca wartość 1/100 franka belgijskiego, francuskiego, szwajcarskiego, także kilku innych podstawowych jednostek pieniężnych <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień