utykać


utykać
ndk I, \utykaćam, \utykaćasz, \utykaćają, \utykaćaj, \utykaćał
1. forma ndk czas. utkać (p.)
2. forma ndk czas. utknąć (p.)
3. «lekko kuleć, chromać»

Chodził lekko utykając.

Utykać na prawą nogę.


Słownik języka polskiego . 2013.