uważnie


uważnie
\uważnieej
«z uwagą, w skupieniu; bacznie, ostrożnie»

Pisać, czytać uważnie.

Uważnie słuchać wykładu.

Uważnie stąpać po lodzie.

Uważnie się rozglądać.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • uważnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., uważnieej {{/stl 8}}{{stl 7}} z uwagą, ostrożnością, skrupulatnością; bacznie, czujnie, sumiennie, starannie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Słuchać uważnie. Uważnie stawiać kroki. Przepisywać uważnie. Uważnie śledzić rozwój… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • mierzyć — ndk VIb, mierzyćrzę, mierzyćrzysz, mierz, mierzyćrzył, mierzyćrzony 1. «określać ilość, wielkość czegoś (kogoś), przez porównanie z odpowiednią jednostką miary; dokonywać pomiarów, wymierzać; wydzielać coś miarką, odmierzać» Mierzyć tkaninę, plac …   Słownik języka polskiego

  • oko — n II, N. okiem 1. lm M. oczy, D. oczu (ócz), N. oczami (oczyma) «narząd wzroku; u ludzi i kręgowców złożony z kulistej gałki ocznej i układu pomocniczego, obejmującego narząd łzowy, spojówkę, powieki, mięśnie; także zmysł widzenia, wzrok;… …   Słownik języka polskiego

  • ostrożny — ostrożnyni, ostrożnyniejszy 1. «działający z rozwagą; baczny, uważny, przezorny» W rozmowach z nieznajomymi była bardzo ostrożna. Ostrożne dziecko. Ostrożny zawodnik, trener. 2. «będący wyrazem czyjejś rozwagi, powzięty, zrobiony z rozwagą,… …   Słownik języka polskiego

  • przyjrzeć się — dk VIIb, przyjrzeć sięjrzę się, przyjrzeć sięjrzysz się, przyjrzeć sięjrzyj się, przyjrzeć sięjrzał się, przyjrzeć sięjrzeli się, reg. przyglądnąć się dk Va, przyjrzeć sięnę się, przyjrzeć sięniesz się, przyjrzeć sięnij się, przyjrzeć sięnął się …   Słownik języka polskiego

  • śledzić — ndk VIa, śledzićdzę, śledzićdzisz, śledź, śledzićdził, śledzićdzony 1. «iść niepostrzeżenie za kimś obserwując go, tropić» Uważnie kogoś śledzić. Śledzić kogoś do samego domu. 2. «przyglądać się, przysłuchiwać się z uwagą przebiegowi czegoś;… …   Słownik języka polskiego

  • wypatrzyć — dk VIb, wypatrzyćrzę, wypatrzyćrzysz, wypatrzyćpatrz, wypatrzyćrzył, wypatrzyćrzony wypatrywać ndk VIIIa, wypatrzyćruję, wypatrzyćrujesz, wypatrzyćruj, wypatrzyćywał, wypatrzyćywany «uważnie patrząc, badając wykryć, odkryć wzrokiem» Wypatrzyć… …   Słownik języka polskiego

  • zatrzymać — dk I, zatrzymaćam, zatrzymaćasz, zatrzymaćają, zatrzymaćaj, zatrzymaćał, zatrzymaćany zatrzymywać ndk VIIIa, zatrzymaćmuję, zatrzymaćmujesz, zatrzymaćmuj, zatrzymaćywał, zatrzymaćywany 1. «powściągnąć kogoś, coś w biegu, w ruchu, uniemożliwić… …   Słownik języka polskiego

  • chciwy — Słuchać, chłonąć itp. coś chciwym uchem «słuchać uważnie, z zaciekawieniem, zwracając uwagę na każde słowo»: Maszli czas wolny, by długiego dyskursu wysłuchać? – Z radością, chciwym uchem przyjmę każde słowo Waszej Eminencji! Z. Kossak, Wina.… …   Słownik frazeologiczny