uwodorniać


uwodorniać
ndk I, \uwodorniaćam, \uwodorniaćasz, \uwodorniaćają, \uwodorniaćał, \uwodorniaćany - uwodornić dk VIa, \uwodorniaćnię, \uwodorniaćnisz, \uwodorniaćnił, \uwodorniaćniony,
chem. «poddawać procesowi technologicznemu polegającemu na katalitycznej reakcji wodoru ze związkami organicznymi, w wyniku której powstaje produkt zawierający więcej wodoru niż wyjściowy substrat; hydrogenizować»
∆ Uwodorniać węgiel «poddawać węgiel kopalny działaniu wodoru w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem w obecności katalizatorów, w celu uzyskania benzyny, olejów, produktów gazowych»
uwodorniać się - uwodornić się chem. «ulegać procesowi uwodornienia, łączyć się chemicznie z wodorem»

Słownik języka polskiego . 2013.