ceremonialność


ceremonialność
ż V, DCMs. \ceremonialnośćści, blm
«zachowanie ceremonialne, oficjalne, etykietalne; ścisłe lub przesadne przestrzeganie form towarzyskich»

Oziębła ceremonialność.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ceremonialność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. ceremonialnośćiści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. ceremonialny (zwykle w zn. 2.): Ceremonialność kondolencji. Ceremonialność stroju. Sztywna, chłodna ceremonialność. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pompa — I ż IV, CMs. pompapie; lm D. pomp 1. «maszyna do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym; potocznie: takie urządzenie czerpiące wodę w postaci… …   Słownik języka polskiego

  • wersal — m I, D. u, blm pot. żart. «(przesadna) grzeczność, uprzejmość, wytworność; ceremonialność» Ach, co za wersal panował na tym przyjęciu! ‹od nazwy pałacu we Francji› …   Słownik języka polskiego

  • pompa — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. pompapie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} maszyna do podnoszenia cieczy z niższego poziomu na wyższy lub do przetłaczania jej z jednego zbiornika do drugiego, do zagęszczania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień