wątpliwość


wątpliwość
ż V, DCMs. \wątpliwośćści; lm MD. \wątpliwośćści
«bycie wątpliwym; wahanie, powątpiewanie; niepewność»

Dręcząca, uzasadniona wątpliwość.

Wątpliwość jakiejś hipotezy.

Cień wątpliwości.

Mieć wątpliwości.

Rozproszyć, rozwiać, wyjaśnić, rozstrzygnąć wątpliwości.

Podać coś w wątpliwość.

Nie żywić, nie mieć (najmniejszej) wątpliwości co do czegoś.

Coś budzi, wywołuje wątpliwości.

Coś nie ulega, nie podlega wątpliwości.

Nie ma wątpliwości, że…

Wątpliwości rodzą się, zjawiają się, wkradają się (komuś do duszy), nękają, nurtują, niepokoją, ogarniają, opadają kogoś, nasuwają się komuś.

◊ Ponad wszelką wątpliwość «z całą pewnością, niewątpliwie, bez wątpienia»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • wątpliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, M. wątpliwośćści {{/stl 8}}{{stl 7}} brak pewności w jakimś zakresie; wahanie, niepewność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wzbudzać wątpliwości. Mieć wątpliwości. Wyjaśniać wątpliwości.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ponad wszelką wątpliwość — {{/stl 13}}{{stl 7}} bez najmniejszych wątpliwości, z całą pewnością; niewątpliwie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ustalono ponad wszelką wątpliwość winę podejrzanego. Ponad wszelką wątpliwość jest to najlepsza płyta tego zespołu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • znak — 1. Coś jest, stoi, stanęło, znajduje się pod znakiem zapytania «coś jest niepewne lub kwestionowane»: (...) wykształcenie dzisiejszych urzędników stoi pod wielkim znakiem zapytania (...). L. Tyrmand, Dziennik. 2. Coś upływa, przebiega itp. pod… …   Słownik frazeologiczny

  • mieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk XIc, mam, ma, mają, miej, miał, mieli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} być właścicielem czegoś; posiadać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć samochód, jacht, mieszkanie, telewizor, komputer,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • myśleć — 1. Ani myślę (ani myśli, ani myślał itp.) «nie mam (nie ma, nie miał itp.) zamiaru»: Ani myślę dyskutować o niczym (...). Z. Żurakowska, Jutro. Ale woźny rozsiadł się wygodnie na swoim krześle i ani myślał pozostawić nas przez chwilę samych. P.… …   Słownik frazeologiczny

  • cień — m I, D. cienia; lm M. cienie, D. cieni (cieniów) 1. «ciemne odbicie oświetlonego przedmiotu padające na stronę odwróconą od źródła światła» Krótki, długi cień. Cień drzewa, wieży, domu. Drzewa dawały dużo cienia. Cień pada na coś, kładzie się,… …   Słownik języka polskiego

  • doprawdy — «wyraz określający stwierdzenie faktu albo (np. w pytaniu) niedowierzanie, wątpliwość itp.; rzeczywiście, istotnie, naprawdę» Doprawdy nie wiem, jak postąpić. Wyjeżdżam do Paryża. Doprawdy?! Chłopcy bardzo grzecznie się sprawują. Doprawdy? …   Słownik języka polskiego

  • kontestacja — ż I, DCMs. kontestacjacji, blm «wyrażanie protestu, kwestionowanie czegoś, podawanie w wątpliwość; demonstrowanie, manifestowanie swojego sprzeciwu, zwłaszcza w kwestiach politycznych, religijnych, przejawiane często w twórczości literackiej,… …   Słownik języka polskiego

  • kontestacyjny — «odnoszący się do kontestacji; będący wyrazem protestu, kwestionujący coś, podający coś w wątpliwość, sprzeciwiający się czemuś» Filmy kontestacyjne. Poezja kontestacyjna …   Słownik języka polskiego

  • kontestować — ndk IV, kontestowaćtuję, kontestowaćtujesz, kontestowaćtuj, kontestowaćował, kontestowaćowany «zaprzeczać czemuś, kwestionować coś, podawać w wątpliwość, demonstrować, manifestować swój sprzeciw» Kontestująca młodzież. ‹fr.› …   Słownik języka polskiego