wątpliwy


wątpliwy
\wątpliwywi
«będący przedmiotem wątpienia, budzący powątpiewanie, niepewność; niepewny, problematyczny»

Wątpliwa nadzieja.

Wątpliwy dowód.

Wątpliwy skutek, wynik.

Wątpliwy przyjaciel.

Wątpliwa autentyczność dzieła.

Coś wątpliwej jakości, wartości.

Jest rzeczą wątpliwą a. wątpliwe jest, czy…

◊ Wątpliwy honor, zaszczyt, wątpliwa przyjemność, korzyść itp. «(to nie) żaden honor, zaszczyt, (to) żadna przyjemność, korzyść itp.»

Słownik języka polskiego . 2013.