wciąć


wciąć
dk Xc, wetnę, wetniesz, wetnij, wciął, wcięła, wcięty, wciąwszy - wcinać ndk I, \wciąćam, \wciąćasz, \wciąćają, \wciąćaj, \wciąćał, \wciąćany
1. «tnąc, żłobiąc wgłębić w coś; werżnąć»

Wciąć klin w belkę.

druk. Wciąć wiersz «odsunąć początek wiersza od lewego marginesu; zacząć wiersz od akapitu»
2. pot. «zjeść chciwie, z apetytem»

Wcinali kanapki aż miło.

wciąć się - wcinać się
1. «wcisnąć się, zagłębić się, wgłębić się w coś»

Koła wozu wcinały się w piasek.

2. «zajść daleko na coś, sięgnąć do jakiegoś miejsca; wejść, werznąć się w coś»

Skały wcinały się w morze.

Fiordy wcinają się w ląd.


Słownik języka polskiego . 2013.