wciec


wciec
dk Vc, wcieknie, wciekł a. wcieknął, wciekłszy, rzad. XI, wciecze, wcieką a. wcieknąć dk Vc, \wciecnie, wciekł a. \wciecnął, wciekła, wciekłszy - wciekać ndk I, \wciecka, \wciecają, \wciecał
«cieknąc, płynąc, spływając dostać się do wnętrza czegoś; wpłynąć, wsączyć się»

Woda wciekła do piwnic.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wcięcie — n I 1. rzecz. od wciąć. 2. lm D. wcięć «wgłębienie, zagłębienie (często zrobione jakimś cięciem); węższa, wcięta część czegoś» Wcięcie w futrynie drzwi. Wcięcie w skale, wyżłobione przez wodę. ∆ Wcięcie w pasie «zwężenie w pasie ciała ludzkiego… …   Słownik języka polskiego

  • krawężnik — m III, D. a, N. krawężnikkiem; lm M. i 1. «element betonowy lub kamienny o kształcie zbliżonym do graniastosłupa prostego, zabezpieczający boki jezdni lub nawierzchnię drogową przed rozsuwaniem się i oddzielający jezdnię od chodnika lub pobocza… …   Słownik języka polskiego

  • zatoka — ż III, CMs. zatokaoce; lm D. zatokaok 1. «część morza lub jeziora wcinająca się w ląd» Zatoka morska. Wpłynąć do zatoki. ∆ meteor. Zatoka niskiego ciśnienia «obszar obniżonego ciśnienia atmosferycznego, często stanowiący odgałęzienie niżu… …   Słownik języka polskiego

  • wcięcie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. wciąć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wcięcie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. wcięć {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień