cerowanie


cerowanie
n I
rzecz. od cerować.

Słownik języka polskiego . 2013.