witriol


witriol
m I, D. -u; lm M. -e, D. -i
przestarz. «stężony kwas siarkowy»
śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.