wolność


wolność
ż V, DCMs. \wolnośćści; lm MD. \wolnośćści
1. blm
«niezależność, niezawisłość jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych; niepodległość, suwerenność»

Wolność ojczyzny, kraju.

Walczyć o wolność kraju.

Bronić, strzec wolności.

Kraj, naród utracił, odzyskał wolność.

∆ Wolność mórz «w prawie międzynarodowym: zasada, na mocy której każde państwo ma prawo do żeglugi, rybołówstwa, układania kabla podmorskiego na pełnym morzu i przelotu nad nim»
2. blm
«możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą, nieskrępowanego działania, uwarunkowana ogółem czynników społeczno-moralnych; niezależność osobista, swoboda; całokształt warunków, stosunków poza więzieniem, zamknięciem (w przeciwieństwie do aresztowania, przymusowego odosobnienia kogoś, zamknięcia zwierząt)»

Miał wolność w wyborze zawodu.

Korzystał z wolności po skończeniu studiów.

Wypuścić ptaka z klatki na wolność.

Wypuścić kogoś, wyjść z więzienia na wolność.

Pozostawać na wolności.

praw. Kara pozbawienia wolności «w prawie polskim: kara zasadnicza wymierzona za przestępstwo, polegająca na umieszczeniu przestępcy w zakładzie karnym co najmniej na trzy miesiące»
hist. Złota wolność «przywileje i nieograniczona swoboda szlachty w dawnej Polsce w XVII-XVIII w.»
∆ Dać, nadać komuś wolność, obdarzyć wolnością «uwolnić od poddaństwa, od pańszczyzny, wyzwolić niewolnika»
3. praw. «prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny»
∆ Wolności obywatelskie «sformułowane przez konstytucję i ustawodawstwo zobowiązanie władzy państwowej do nieingerowania w określone sfery życia osobistego i publicznego obywateli»
∆ Wolność osobista «prawo obywatela do swobodnego przenoszenia się z miejsca na miejsce i prawo niepodlegania uwięzieniu bez wyroku sądu»
∆ Wolność słowa «prawo obywatela do swobodnego wypowiadania swoich myśli w słowie i piśmie»
∆ Wolność sumienia «prawo gwarantujące obywatelowi swobodę w wyborze przekonań, poglądów, wyznawanej religii itp.»
∆ Wolność wyznania «prawo gwarantujące obywatelowi swobodę w wyborze wyznawanej religii i w wykonywaniu praktyk religijnych»
∆ Wolność zgromadzeń «prawo gwarantujące obywatelowi możliwość organizowania zebrań publicznych, jeżeli nie naruszają interesu publicznego i nie zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • wolność — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm M. wolnośćści {{/stl 8}}{{stl 7}} określone prawo obywateli do czegoś wyznaczone przez dobro powszechne, interes społeczny i porządek prawny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wolności obywatelskie. Wolność osobista.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wolność — Dać, darować komuś wolność; obdarzyć kogoś wolnością «wypuścić jeńca, więźnia na wolność»: – Zwyciężony królu – powiedział Maciuś – wiem, co to niewola. Daruję ci wolność. Jesteś pobity, więc proszę cię, żebyś resztę swojego wojska zabrał z… …   Słownik frazeologiczny

  • Wolność i Sprawiedliwość — Wolnosc i Sprawiedliwosc (Freedom and Justice, WiS) was a secret Polish oppositional, anti Communist organization, founded in early 1950s in Warsaw and Kraków. Its creators were former activists of Wolnosc i Niezawislosc (WiN), who wanted to… …   Wikipedia

  • Wolność i Praworządność — Freiheit und Rechtsstaatlichkeit Partei­vorsitzender Janusz …   Deutsch Wikipedia

  • Walcz o Swoją Wolność — is the album of Polish punk rock band Abaddon.Infobox Album Name = Walcz o Swoją Wolność Type = Album Artist = Abaddon Released = 1996 Recorded = 1984/1985 Genre = Punk rock Length = Label = Producer = Last album = Wet Za Wet (1986) This album =… …   Wikipedia

  • Złota Wolność — Dieser Artikel betrifft die Goldene Freiheit in Litauen und Polen. Der Begriff taucht außerdem 1168 in der deutschen Geschichte auf, als dem Bischof von Würzburg die herzogliche Gewalt verliehen wurde, siehe Kaiser Friedrich I.. Die Goldene… …   Deutsch Wikipedia

  • Cursed soldiers — The cursed soldiers (Polish: Żołnierze wyklęci) is a name applied to a variety of Polish resistance movements formed in the later stages of World War II and afterwards. Created by some members of the Polish Secret State, these clandestine… …   Wikipedia

  • Püdelsi — is a Polish musical group founded in 1986 in Kraków. The band s music became the continuation of the musical and lyrical heritage of the psychedelic art music group Düpą , and its leader Piotr Marek, who committed suicide in 1985. The first… …   Wikipedia

  • For our freedom and yours — ( pl. Za naszą i waszą wolność) is one of the unofficial mottos of Poland. It is commonly associated with the times when Polish soldiers, exiled from the partitioned Poland, fought in various independence movements all over the world.Lonnie R.… …   Wikipedia

  • Por vuestra liberdad y la nuestra — Bandera de las brigadas internacionáles en España en años 1930. Por vuestra libertad y la nuestra es un lema de los defensores de los derechos humanos internacionales. Contenido 1 Polonia …   Wikipedia Español