wsypać


wsypać
dk IX, \wsypaćpię, \wsypaćpiesz, wsyp, \wsypaćał, \wsypaćany - wsypywać ndk VIIIa, \wsypaćpuję, \wsypaćpujesz, \wsypaćpuj, \wsypaćywał, \wsypaćywany
1. «sypiąc umieścić coś w czymś, wrzucić coś sypkiego do wnętrza czegoś; nasypać»

Wsypać węgiel do pieca.

Wsypać kartofle do worka, mąkę do torby.

Wsypać soli do zupy.

pot. Wsypać komuś, wsypać komuś baty, kije, razy «wybić, zbić kogoś, dać komuś w skórę»
2. pot. «zdekonspirować, zdradzić, ujawnić, skompromitować kogoś, coś; wkopać, zasypać, sypnąć»

Swoim okrzykiem wsypał wszystkich.

wsypać się - wsypywać się
1. «sypiąc się, przedostać się, wpaść gdzieś»

Piasek wsypywał się do pantofli.

2. pot. «wskutek nieostrożności, nieuwagi, zbiegu okoliczności ujawnić, zdekonspirować się, zdradzić się z czymś, skompromitować się; wkopać się, zasypać się, sypnąć się, wpaść»

Wsypać się przez nieostrożność.

3. pot. «skompromitować, zdekonspirować, zdradzić wzajemnie jeden drugiego»

Uczniowie wsypywali się przed nauczycielem.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wsypać — coś do jednego worka zob. worek …   Słownik frazeologiczny

  • wsypać (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wsypywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wsypywać się – wsypać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o czymś sypkim: sypiąc się, dostawać się do wnętrza czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Piasek wsypywał się do butów. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wsypywać — → wsypać …   Słownik języka polskiego

  • wsypywać — Wsypać coś do jednego worka zob. worek …   Słownik frazeologiczny

  • zasypać — dk IX, zasypaćpię, zasypaćpiesz, zasypaćsyp, zasypaćał, zasypaćany zasypywać ndk VIIIa, zasypaćpuję, zasypaćpujesz, zasypaćpuj, zasypaćywał, zasypaćywany 1. «sypiąc coś wypełnić, zapełnić dół, otwór, szczelinę itp.» Zasypać dół, wyrwę. Zasypać… …   Słownik języka polskiego

  • wsypywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, wsypywaćpuję, wsypywaćpuje, wsypywaćany {{/stl 8}}– wsypać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, wsypywaćpię, wsypywaćpie, wsypywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sypiąc, umieszczać coś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wkopać — dk IX, wkopaćpię, wkopaćpiesz, wkop, wkopaćał, wkopaćany wkopywać ndk VIIIa, wkopaćpuję, wkopaćpujesz, wkopaćpuj, wkopaćywał, wkopaćywany 1. «kopiąc wpuścić w głąb, zagłębić w ziemi» Wkopać słup, pal w ziemię. 2. pot. «zdradzić, wydać; wsypać»… …   Słownik języka polskiego

  • jeden — I. 1. Za jednym zachodem «przy okazji załatwienia jakiejś innej sprawy, jednocześnie z czymś»: – Chciałbym napisać grubą książkę, więc musiałbym po Węgrzech podróżować ze trzy miesiące. (...) Przelot Air India do Pragi byłby najprostszy. Jeżeli… …   Słownik frazeologiczny

  • worek — Wrzucić, wsypać, wpakować itp. coś do jednego worka «jednakowo traktować, oceniać rzeczy różnej, nieporównywalnej wartości, jakości»: Nazwa „reumatyzm” tak naprawdę obejmuje ponad dwieście chorób o różnym przebiegu i skutkach. Wrzucamy je do… …   Słownik frazeologiczny