charakteryzować


charakteryzować
ndk IV, \charakteryzowaćzuję, \charakteryzowaćzujesz, \charakteryzowaćzuj, \charakteryzowaćował, \charakteryzowaćowany
1. «określać, opisywać charakterystyczne cechy kogoś lub czegoś»

Trafnie charakteryzować znajomych.

2. «występować jako charakterystyczna cecha kogoś lub czegoś; cechować»

Poezję romantyczną charakteryzowała nastrojowość.

3. «zmieniać wygląd zewnętrzny człowieka (najczęściej aktora) za pomocą odpowiednich środków, akcesoriów»

Charakteryzować twarz szminkami.

charakteryzować się
1. strona zwrotna czas. charakteryzować
a) w zn. 1:

Charakteryzować się wobec otoczenia swym zachowaniem.

b) w zn. 3:

Charakteryzować się przed spektaklem.

◊ Charakteryzować się na kogoś «zmieniać swój wygląd, swoje zachowanie, aby uchodzić za kogoś innego»

Charakteryzowała się na pensjonarkę.

2. «odznaczać się, cechować się»

Wiek XIX charakteryzuje się rozwojem wielkiego przemysłu.

‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • charakteryzować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, charakteryzowaćzuję, charakteryzowaćzuje, charakteryzowaćany {{/stl 8}}– scharakteryzować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} opisywać charakterystyczne, typowe dla kogoś lub czegoś cechy i właściwości; …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • charakteryzować się — I – scharakteryzować się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} charakteryzować siebie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Krótko się scharakteryzował w podaniu o pracę. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cechować — ndk IV, cechuję, cechujesz, cechuj, cechowaćował, cechowaćowany 1. «stanowić cechę czyjąś a. czegoś; być właściwym komuś, czemuś; charakteryzować, znamionować» Kogoś cechuje spryt, energia, pracowitość. Styl autora cechuje prostota. 2. «opatrywać …   Słownik języka polskiego

  • ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ — нем. charakterisiren, фр. caracteriser; этимологию см. характер. Определять отличительные черты. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. Михельсон А.Д., 1865. ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ определять… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • Клеменсевич, Зенон — польск. Zenon Klemensiewicz …   Википедия

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • twarz — 1. Blada twarz «w literaturze o tematyce indiańskiej: człowiek białej rasy»: Tędy miał jasnowłosy Jeleń Rączy wybiegać wprost do wodopoju, jeszcze przed wschodem słońca, gdy blade twarze w domu, powyżej obozu, spać będą snem mocnym, borsuczym. M …   Słownik frazeologiczny

  • charakteryzowanie — ↨ charakteryzowanie się n I rzecz. od charakteryzować (się) …   Słownik języka polskiego

  • odznaczać — [wym. od znaczać] ndk I, odznaczaćam, odznaczaćasz, odznaczaćają, odznaczaćaj, odznaczaćał, odznaczaćany forma ndk czas. odznaczyć (p.) odznaczać się 1. forma ndk czas. odznaczyć się w zn. 1. 2. «wyróżniać się czymś, mieć jakąś właściwość, cechę… …   Słownik języka polskiego

  • pasywizm — m IV, D. u, Ms. pasywizmmie, blm 1. książk. «zachowywanie biernej postawy w życiu» Charakteryzować się pasywizmem. 2. «w Polsce, w okresie pierwszej wojny światowej: kierunek polityczny skupiający polityków prorosyjskich, propagujących… …   Słownik języka polskiego