wyciąg


wyciąg
m III, D. -u, N. \wyciąggiem; lm M. -i
1. «skrótowy wypis z obszerniejszej treści, urywek, fragment wypisany z większej całości; skrót»

Wyciąg z aktu urodzenia, z księgi hipotecznej.

Wyciąg z konta bankowego.

∆ Wyciąg fortepianowy «opracowanie utworu orkiestrowego, chóralnego na fortepian»
2. «roztwór otrzymywany z substancji roślinnej lub organu zwierzęcego; ekstrakt»

Wyciąg ziołowy.

Wyciąg z wątroby.

3. «urządzenie o ruchu okrężnym, przeznaczone do celów sportowo-turystycznych, w którym pasażerowie (narciarze, turyści) przewożeni są na wyższy poziom»

Wyciąg narciarski.

Wyciąg krzesełkowy, orczykowy, gondolowy, zaczepowy.

4. med. «urządzenie mechaniczne stosowane w ortopedii do naciągania (wydłużania) kończyny górnej lub dolnej, skróconej wskutek różnego rodzaju chorób albo wypadków»

Mieć nogę na wyciągu.

5. techn. «urządzenie wentylacyjne do odprowadzania wyziewów»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • wyciąg — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} urządzenie do przewożenia pasażerów na wyższy poziom : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyciąg krzesełkowy, orczykowy. Wyciąg narciarski. Wyciąg szybowy.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gondolowy — przym. od gondola w zn. 2 ∆ Kolejka gondolowa, wyciąg gondolowy «kolejka, wyciąg składające się z szeregu wagoników przypominających gondolę pod balonem, zawieszonych na linie, która służy do transportowania ich w górę i na dół; używane w… …   Słownik języka polskiego

  • metryka — I ż III, CMs. metrykayce; lm D. metrykayk 1. «wyciąg z akt stanu cywilnego dotyczący urodzin, chrztu, ślubu albo śmierci jakiejś osoby» Metryka chrztu, urodzenia, ślubu, zejścia, zgonu. ∆ Wyjąć, wyciągnąć metrykę «uzyskać odpis albo wyciąg z akt… …   Słownik języka polskiego

  • orczykowy — przym. od orczyk (zwykle w zn. 1) Pasy orczykowe. ∆ Koń orczykowy «każdy z pary koni przyprzężonych do orczyka (nie przy dyszlu), w zaprzęgu czterokonnym lub sześciokonnym» ∆ sport. Wyciąg orczykowy «wyciąg górski dla narciarzy, w którym do liny… …   Słownik języka polskiego

  • siodełkowy — przym. od siodełko ∆ sport. Wyciąg siodełkowy «wyciąg mający specjalne siodełka umocowane do liny nośnej, przeznaczone dla jadących narciarzy lub turystów» …   Słownik języka polskiego

  • szybowy — szybowywi przym. od szyb a) w zn. 1: Wieża szybowa. Brygada szybowa. ∆ Wyciąg szybowy «wyciąg, którego nośnia (kabina lub klatka) przesuwa się wewnątrz stałej obudowy (szybu); także: zespół urządzeń w szybie górniczym do ciągnienia urobku,… …   Słownik języka polskiego

  • miętowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do mięty, charakterystyczny dla mięty, uzyskany z mięty : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyciąg, odwar miętowy. Miętowy zapach, smak. Liście… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Чаевич, Илларий-Филипп Альбертович — доктор медицины; род. 14 июля 1841 г., ум. 29 июля 1877 г. Окончил курс Варшавской гимназии и медицинское образование получил в Варшавской Медико Хирургической Академии, а затем в тамошней главной Школе, где в 1864 г. получил звание лекаря; там… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Янковский, Плакид Гаврилович — униатский соборный протоиерей, асессор Литовской (Виленской) консистории. Родился Я. 20 сентября 1810 г. в деревне Войской, Гродненской губ., где отец его был униатским приходским священником. Род свой Я. производил из Польши, из Мазовии, где и… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Bukowsko — Geobox|Settlement name = Bukowsko category = Village etymology = Its name comes from the west slavic dialect word buk , meaning beech ( beeches wood ) official name = Bukowsko motto = nickname = image caption = Main street in Bukowsko, the centre …   Wikipedia