charytatywność


charytatywność
ż V, DCMs. \charytatywnośćści, blm
rzecz. od charytatywny.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • charytatywność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. charytatywnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. charytatywny: Zakwestionowano charytatywność celów misji. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień