chasydyzm


chasydyzm
m IV, D. -u, Ms. \chasydyzmzmie, blm
«żydowski ruch religijno-mistyczny powstały w XVIII w., opozycyjny wobec oficjalnych nurtów w judaizmie, skupiony wokół cadyków»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • chasydyzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. chasydyzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} ruch religijno mistyczny w obrębie judaizmu powstały w XVIII w. wśród żydów zamieszkujących wschodnie tereny dawnej Polski, sprzeciwiający się dominacji rabinów i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chasyd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. chasydydzie; lm M. chasydydzi {{/stl 8}}{{stl 7}} żyd wyznający i praktykujący chasydyzm; zwolennik chasydyzmu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bóżnice chasydów. <hebr.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień