wydoskonalić


wydoskonalić
dk VIa, \wydoskonalićlę, \wydoskonalićlisz, \wydoskonalićal, \wydoskonalićlił, \wydoskonalićlony - wydoskonalać ndk I, \wydoskonalićam, \wydoskonalićasz, \wydoskonalićają, \wydoskonalićaj, \wydoskonalićał, \wydoskonalićany
«uczynić doskonalszym pod jakimś względem; doprowadzić do doskonałości, perfekcji»

Wydoskonalić rzemiosło.

Wydoskonalić styl, język, technikę gry.

wydoskonalić się - wydoskonalać się «stać się doskonalszym pod jakimś względem, dojść do doskonałości; nabyć biegłości, wprawy w czymś, wyćwiczyć się»

Wydoskonalić się zawodowo.

Wydoskonalić się w muzyce, śpiewie, malarstwie.


Słownik języka polskiego . 2013.