chcący


chcący
imiesł. przymiotnikowy czynny czas. chcieć (p.)
chcący w użyciu rzecz. «ten, kto czegoś chce; człowiek chętny»

Stypendium dla chcących się uczyć.

□ Dla chcącego (nie ma) nic trudnego.
chcący w użyciu przysłów., rzad. «z rozmysłem, naumyślnie»

Potrącano go, jedni - chcący, inni - niechcący.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • chcieć — ndk, chcę, chcesz, chciej, chciał, chcieli, chciany 1. «mieć chęć, ochotę, wolę; pragnąć, życzyć sobie; także: zamierzać» Chcieć chleba. Chcieć wyjechać. Chcieć jak najlepiej. Chcieć, żeby było lepiej. Człowiek chcący spokoju. Urodzić dziecko nie …   Słownik języka polskiego

  • ciekawy — a. ciekaw (tylko w funkcji orzecznika) ciekawywi, ciekawywszy 1. «interesujący się czymś, pragnący coś wiedzieć, chciwy wiadomości; wyrażający czyjąś chęć poznania; zaciekawiony, dociekliwy» Ciekaw jestem, kto przyszedł. Ktoś ciekawy świata,… …   Słownik języka polskiego

  • niekarny — niekarnyni «nie będący karnym, nie chcący się podporządkować; samowolny, niezdyscyplinowany, nieposłuszny» Niekarny oddział żołnierzy. Niekarni uczniowie. Niekarny pies …   Słownik języka polskiego

  • niesforny — niesfornyni, niesfornyniejszy «nie dający się ująć w karby; nie chcący się podporządkować; niezdyscyplinowany, nieposłuszny, buntowniczy» Niesforne dzieci. Niesforna gromada chłopców. przen. Niesforny kosmyk włosów …   Słownik języka polskiego

  • pozer — m IV, DB. a, Ms. pozererze; lm M. pozererzy, DB. ów «człowiek pozujący na kogoś, chcący wydawać się innym niż jest» Zarozumiały pozer. ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • ciekawy — I {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}ciekaw {{/stl 13}}{{stl 8}}(tylko w funkcji orzecznika) przym. Ia, ciekawywi, ciekawywszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wzbudzający zainteresowanie, chęć poznania, zajmujący,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ekomaniak — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. ekomaniakacy {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek mający obsesje na punkcie ekologii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Naszym prawem i obowiązkiem jest kształtować otoczenie. Ekolodzy chcący to ograniczyć są w istocie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • integryzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. integryzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w katolicyzmie: prąd konserwatywny mocno akcentujący dbałość o nienaruszalność doktryny, nieakceptujący zmian dokonanych …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mądrala — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos VIIb {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek chcący uchodzić za bardzo mądrego, popisujący się swoją, nieraz wątpliwą, wiedzą, przemądrzały; także człowiek przebiegły, sprytny {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mędrek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa a. IIIb, lm M. mędrekrkowie || mędrekrki, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek przemądrzały, chcący uchodzić za mądrzejszego od innych; mądrala {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień