wyjątek


wyjątek
m III, D. \wyjątektku, N. \wyjątektkiem; lm M. \wyjątektki
1. «rzecz niezwykła, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; ktoś różniący się od innych pod jakimś względem»

Był chlubnym wyjątkiem na tle nieciekawego otoczenia.

Wybitne dzieła należą do wyjątków.

2. «odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, przepisów»

Wyjątek od zasady, od reguły.

Zrobić dla kogoś wyjątek.

Nie uznawać wyjątków.

◊ Bez wyjątku «nie pomijając, nie wyłączając nikogo, niczego»
◊ Z wyjątkiem kogoś, czegoś «oprócz kogoś, czegoś, z wyłączeniem kogoś, czegoś, wyjąwszy kogoś, coś»
◊ Z drobnymi, małymi wyjątkami, z niewielu wyjątkami «pomijając niewiele, niewielu; prawie zawsze»
□ Nie ma reguły bez wyjątku.
□ Wyjątki potwierdzają regułę.
3. «fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego, utworu muzycznego itp.»

Recytować wyjątki z „Pana Tadeusza".

4. «wyraz lub jego forma poprawne, chociaż niezgodne z normą w danym systemie językowym»

Wyjątki w deklinacji.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wyjątek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. wyjątektku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} część wydzielona, pochodząca z większej całości, zazwyczaj jakiegoś tekstu, utworu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyjątek z tekstu ustawy, z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyjątek — W drodze wyjątku «traktując sytuację jako szczególną, niezwykłą, inaczej niż zazwyczaj, odstępując od reguły; wyjątkowo»: (...) w drodze wyjątku będzie mogło przejechać przez Orany w stronę Wilna siedem litewskich pociągów wojskowych – z tym… …   Słownik frazeologiczny

  • robić – zrobić wyjątek — {{/stl 13}}{{stl 7}} odstępować od przyjętych, obowiązujących zasad, reguł : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zrobię wyjątek i pomogę panu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • urywek — m III, D. urywekwka a. urywekwku, N. urywekwkiem; lm M. urywekwki «część, fragment jakiejś całości, wyjątek z czegoś (zwłaszcza jakiegoś tekstu, melodii, rozmowy); ustęp, wyjątek» Urywek poematu, prozy. Urywek artykułu. Urywek melodii, rozmów …   Słownik języka polskiego

  • Холоневский, Станислав — (Chołoniewski, 1794 1846) польский писатель, священник; при жизни изданы его сочинения: "Narzędzia męki Christusowej" (Вильна, 1841); "Sen w Podhуrzcach" (1842); "Dwa wieczory u pani starościny… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Лобойко, Иван Николаевич — статский советник, заслуженный профессор Виленского университета и Виленской медико хирургической академии, член Общества любителей русской словесности и член Общества истории и древностей российских. Лобойко родился в Малороссии, воспитывался в… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Суворов, Александр Васильевич — (князь Италийский, граф Рымникский) — генералиссимус Российских войск, фельдмаршал австрийской армии, великий маршал войск пьемонтских, граф Священной Римской империи, наследственный принц Сардинского королевского дома, гранд короны и кузен …   Большая биографическая энциклопедия

  • Нарбут, Феодор Ефимович — (Мateusz Teodor Narbutt) знаменитый историк Литвы; происходил, как и Иустин, от древнего литовского рода герба "Трубы". Ф. Е. Нарбут родился 12 ноября 1784 г., образование получил в бывшей Виленской Академии по математическому… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Мащевский Фаддей — (1781 1843) иезуит, родом из Белорусии; был миссионером в Сибири. Его Wyjątek z listu opisującego podróz z Irkutcka do Nerczyńska напечатан в Miesięcznik połocki (Полоцк, 1818) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Холоневский Станислав — (Chołoniewski, 1794 1846) польский писатель, священник; при жизни изданы его сочинения: Narzędzia męki Christusowej (Вильна, 1841); Sen w Podhyrzcach (1842); Dwa wieczory u pani starościny Olbromskiej (1843); Słowa nieprzyjaciół Christusa (1843); …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона