wylecieć


wylecieć
dk VIIa, \wyleciećcę, \wyleciećcisz, \wyleciećleć, \wyleciećciał, \wyleciećcieli - wylatywać ndk VIIIa, \wyleciećtuję, \wyleciećtujesz, \wyleciećtuj, \wyleciećywał
1. «o istotach mogących fruwać: wydostać się skądś na skrzydłach, wyfrunąć, ulecieć»

Ptak wyleciał z klatki.

Bocian wyleciał z gniazda w poszukiwaniu pożywienia.

□ Słowo wyleci wróblem, a powróci wołem.
2. «o samolocie, jego załodze i pasażerach: wyruszyć w podróż; wystartować»

Z Warszawy wylecieliśmy o szóstej.

3. «o substancjach lotnych i o lekkich przedmiotach: wzbić się, zostać wyrzuconym w górę; także o pociskach: zostać wystrzelonym»

Korek z hukiem wyleciał z butelki.

Dym wylatywał z komina.

Pociski szybko wylatywały z lufy.

∆ Coś wyleciało w powietrze «coś zostało wysadzone za pomocą środków wybuchowych»
4. pot. «biegnąc, jadąc szybko wydostać się skądś, udać się dokądś; wybiec, wyskoczyć»

Pędem wyleciał z domu.

Samochód wyleciał zza zakrętu.

5. pot. «wypaść z czegoś»

Dziecko wyleciało z kołyski.

Kartka wyleciała z książki.

◊ Coś wyleciało komuś z pamięci, z głowy «ktoś zapomniał o czymś»
6. pot. «zostać wyrzuconym, usuniętym skądś, np. z pracy, ze szkoły itp.»

Wyleciał z posady.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wylecieć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wylatywać{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}nie wylecieć [wypaść] sroce spod ogona; wyjeżdżać – wyjechać [wyskakiwać – wyskoczyć i in.] z gębą [z pyskiem i syn.] na {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wylecieć — Coś jednym uchem wchodzi, a drugim wylatuje zob. ucho 4. Coś komuś wyleciało z głowy, z pamięci zob. głowa 11. Ktoś nie wyleciał sroce spod ogona zob. sroka 2. Wylecieć (skądś) jak z procy zob. proca. Wylecieć skądś na zbity łeb, pysk, na zbitą… …   Słownik frazeologiczny

  • wylecieć — 1) Zostać usuniętym ze szkoły lub ze studiów Eng. To be expelled or relegated from school or university 2) Zostać zwolnionym z pracy Eng. To get dismissed or discharged from a job …   Słownik Polskiego slangu

  • wylecieć z głowy — (O czymś, co miało być zapamiętane) Zostać zapomnianym Eng. (For something which was to be remembered) To be forgotten; to forget …   Słownik Polskiego slangu

  • wylecieć z roboty — Zostać zwolnionym z pracy Eng. To get dismissed or discharged from a job …   Słownik Polskiego slangu

  • nie wylecieć [wypaść] sroce spod ogona — {{/stl 13}}{{stl 33}} być kimś (równie jak ktoś inny) ważnym, liczącym się, znającym się na czymś :{{/stl 33}}{{stl 10}}Myśmy też sroce spod ogona nie wypadli i tak samo damy sobie z tym radę! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wylatywać – wylecieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}z głowy {{/stl 13}}{{stl 7}} być szybko zapominanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nazwisko pisarza wyleciało komuś z głowy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wylatywać — → wylecieć …   Słownik języka polskiego

  • powylatywać — dk VIIIa, powylatywaćtuje, powylatywaćywał 1. «o wielu: wylecieć; wylecieć jeden po drugim» Ptaki powylatywały z gniazd. 2. pot. «spaść, wypaść z czegoś kolejno, jedno po drugim; wylecieć, odpaść w wielu miejscach» Szyby powylatywały z okien.… …   Słownik języka polskiego

  • wylatywać — Coś jednym uchem wchodzi, a drugim wylatuje zob. ucho 4. Coś komuś wyleciało z głowy, z pamięci zob. głowa 11. Ktoś nie wyleciał sroce spod ogona zob. sroka 2. Wylecieć (skądś) jak z procy zob. proca. Wylecieć skądś na zbity łeb, pysk, na zbitą… …   Słownik frazeologiczny