wymiennik


wymiennik
m III, D. -a, N. \wymiennikkiem; lm M. -i
«to co się daje wymieniać, służy do wymiany»
techn. Wymiennik ciepła «urządzenie umożliwiające wymianę ciepła między płynami (cieczami, gazami) o różnych temperaturach, np. kaloryfer»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ТЕПЛООБМЕННИК — аппарат для передачи теплоты от среды с более высокой температурой к среде с более низкой температурой (Болгарский язык; Български) топлообменник (Чешский язык; Čeština) výměník tepla (Немецкий язык; Deutsch) Wärmetauscher; Wärmeaustauscher… …   Строительный словарь

  • ТЕПЛООБМЕННИК ЦИКЛОННЫЙ — теплообменник, состоящий из циклонов и трубопроводов (Болгарский язык; Български) циклонен топлообменник (Чешский язык; Čeština) cyklónový výměník tepla (Немецкий язык; Deutsch) Zyklonvorwärmer (Венгерский язык; Magyar) ciklonos hőcserélő… …   Строительный словарь

  • ТЕПЛООБМЕННИК ШАХТНЫЙ — теплообменник для подогрева сырьевой муки, состоящий из шахты и верхней циклонной ступени (Болгарский язык; Български) шахтен топлообменник (Чешский язык; Čeština) šachtový výměník tepla (Немецкий язык; Deutsch) Schachtvorwärmer (Венгерский язык; …   Строительный словарь

  • ТЕПЛООБМЕННИК ЯЧЕЙКОВЫЙ — теплообменник, встроенный в печь, расчленяющий поток материала на несколько потоков и увеличивающий поверхность теплообмена (Болгарский язык; Български) клетков топлообменник (Чешский язык; Čeština) výměník tepla s pamětí; komůrkový výměník tepla …   Строительный словарь

  • ФИЛЬТР ИОНИТОВЫЙ — фильтр с ионообменным материалом для умягчения воды (Болгарский язык; Български) йонообменен филтър (Чешский язык; Čeština) ionexový filtr (Немецкий язык; Deutsch) Ionenaustauschfilter (Венгерский язык; Magyar) ioncserélös vízlágyító (Монгольский …   Строительный словарь

  • chłodnica — ż II, DCMs. chłodnicacy; lm D. chłodnicaic 1. «wymiennik ciepła, urządzenie do chłodzenia cieczy lub skraplania par i gazów, np. do chłodzenia płynów oziębiających blok silnika samochodu» Chłodnica sucha, mokra. Chłodnica powietrzna, komorowa,… …   Słownik języka polskiego

  • parownik — m III, D. a, N. parownikkiem; lm M. i 1. techn. «podstawowy wymiennik ciepła urządzeń chłodniczych parowych, w którym ciekły czynnik chłodzący paruje kosztem ciepła odbieranego od otaczającego środowiska i przedmiotów chłodzonych» 2. techn.… …   Słownik języka polskiego

  • regenerator — m IV, D. a, Ms. regeneratororze; lm M. y 1. biol. «żywy organizm mający zdolność regenerowania» 2. biol. «środek, czynnik przywracający, odradzający utracone właściwości lub cechy» 3. techn. «wymiennik ciepła, w którym do ogrzewania w sposób… …   Słownik języka polskiego

  • chłodnica — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc {{/stl 8}}{{stl 7}} urządzenie służące do obniżania temperatury cieczy chłodzącej coś (np. silnik samochodowy, instalację do skraplania gazów itp.) przez odprowadzanie ciepła do otoczenia; wymiennik ciepła : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • regenerator — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. regeneratororze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}biol. {{/stl 8}}{{stl 7}} żywy organizm mający zdolność odbudowy utraconych lub uszkodzonych komórek, tkanek lub narządów… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień