wymiennoczłonowy


wymiennoczłonowy
jęz. Związek frazeologiczny wymiennoczłonowy «związek frazeologiczny, w którym jeden z członów jest wymienny tylko w granicach pewnej liczby synonimów, np. nie ma gdzie palca wcisnąć, wetknąć, wścibić»

Słownik języka polskiego . 2013.