wymienność


wymienność
ż V, DCMs. \wymiennośćści, blm
«możność zastąpienia czegoś czymś, danie czegoś w zamian za coś innego; zamiana, zamienianie, wymienianie czegoś na coś»

Wymienność głosek.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • albo — 1. «spójnik wyrażający możliwą wymienność albo wzajemne wyłączanie się zdań równorzędnych lub części zdań» Czytał książkę albo słuchał radia. Kup róże albo goździki. Wraca do domu albo późno w nocy, albo nad ranem. Usłyszy albo i nie usłyszy.… …   Słownik języka polskiego

  • alternat — m IV, D. u, Ms. alternatacie; lm M. y praw. «kolejność przy podpisywaniu traktatów przez dyplomatów jednakowej rangi lub wymienianiu układających się stron; wymienność barw i pieczęci w umowach układających się państw» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • bądź — 1. «forma 2 os. lp trybu rozkazującego czas. być, występująca także w połączeniu z końcówkami osobowymi w 1 i 2 os. lm: bądźmy, bądźcie» 2. «spójnik wyrażający możliwą wymienność części zdań lub zdań równorzędnych, występujący zwykle przed każdym …   Słownik języka polskiego

  • czy — I «partykuła rozpoczynająca zdanie pytajne lub ekspresywne, mające formę zdania pytajnego» Czy pada deszcz? Czy kto zgadnie, o co tu chodzi? Czyś skończył pracę? Czyście oszalały? ∆ Czy co, czy coś, czy jak? «wyrażenie o charakterze ekspresywnym… …   Słownik języka polskiego

  • lub — «spójnik łączący zdania lub ich człony, wyrażający możliwą wymienność albo wzajemne wyłączanie się zdań równorzędnych albo części zdania; albo» Chciała tę książkę kupić lub ją wypożyczyć. Pójdziemy na spacer lub do kina …   Słownik języka polskiego

  • albo — {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania współrzędne lub równorzędne części zdań, zapowiada ich wzajemną wymienność lub wykluczanie, wyłączanie się; wyraz wskazujący na alternatywę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Słuchał radia albo… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • albo... albo — {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrażenie nieciągłe łączące zdania równorzędne bądź części zdań o takiej samej funkcji składniowej; zapowiada wyliczanie, wyraża możliwą wymienność członów, zapowiada wybór jednego elementu : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • alternacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. alternacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} oboczność, zmiana, zastępstwo, wymienne, naprzemienne występowanie {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bądź — I {{/stl 13}}{{stl 8}}spój., ofic. {{/stl 8}}{{stl 7}} łączy zdania współrzędne lub równorzędne części zdań, wyraża możliwą wymienność członów, zapowiada wybór jednego elementu treści; albo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wieczorem chodził do klubu bądź… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bądź... bądź... — bądź... bądź... {{/stl 13}}{{stl 8}}spój. {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrażenie nieciągłe łączące zdania współrzędne bądź równorzędne człony zdania; zapowiada wyliczenie lub wybór jednego elementu treści, wyraża możliwą wymienność członów : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień