cherlakowaty


cherlakowaty
\cherlakowatyaci
«mający wygląd cherlaka; słabowity, chuderlawy, chorowity»

Był chudy, blady, cherlakowaty.


Słownik języka polskiego . 2013.