cherlawy


cherlawy
\cherlawywi
«wątły, mizerny, słaby, chorowity; o zdrowiu: kiepski, lichy»

Cherlawy pies.

Cherlawe zdrowie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • cherlawy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, cherlawywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wątły, słabowity, mizerny, chorowity : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cherlawe dziecko. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cherlawiec — m II, DB. cherlawiecwca, W. cherlawiecwcze a. cherlawiecwcu; lm M. cherlawiecwcy, DB. cherlawiecwców pot. «człowiek cherlawy; cherlak» …   Słownik języka polskiego

  • chorowity — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, chorowityici {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} łatwo zapadający na różne choroby, podatny na choroby; słabego zdrowia, cherlawy, słabowity : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chorowita młodzież.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chuderlawy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, chuderlawywi, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} chudy, wątły, mizerny, chorowity; cherlawy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chuderlawe dzieci. Chuderlawa kobyła. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kontaminacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. kontaminacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zmieszanie różnych elementów dające w wyniku nową całość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kontaminacja stylów, poglądów. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień