wytrenować


wytrenować
dk IV, \wytrenowaćnuję, \wytrenowaćnujesz, \wytrenowaćnuj, \wytrenowaćował, \wytrenowaćowany
«trenując wyćwiczyć kogoś; dzięki treningowi osiągnąć wysoki stopień sprawności w jakiejś dziedzinie»

Wytrenować bieg na przełaj, trójskok.

Dobrze wytrenowany zawodnik.

wytrenować się strona zwrotna czas. wytrenować

Wytrenował się we wspinaczce.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wytrenować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}trenować I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trenować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, trenowaćnuję, trenowaćnuje, trenowaćany {{/stl 8}}– wytrenować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} w odniesieniu do trenera: prowadzić ćwiczenia sportowców, opracowywać metodykę tych ćwiczeń,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wytrenowanie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. wytrenować. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} stan organizmu charakteryzujący się dużą sprawnością fizyczną …   Langenscheidt Polski wyjaśnień