wywiesić


wywiesić
dk VIa, \wywiesićwieszę, \wywiesićsisz, \wywiesićwieś, \wywiesićsił, \wywiesićwieszony - wywieszać ndk I, \wywiesićam, \wywiesićasz, \wywiesićają, \wywiesićaj, \wywiesićał, \wywiesićany
«wieszając umieścić coś na zewnątrz czegoś, na widocznym miejscu»

Wywiesić flagę.

Wywiesić ogłoszenie.

∆ Wywiesić język (zwykle o psie) «wysunąć język spoza zębów»
pot. Biec, ganiać, lecieć z wywieszonym językiem «chodzić dużo i z pośpiechem, zwykle starając się coś załatwić»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • wywiesić — Biec, biegać, pędzić, gonić, latać, lecieć z wywieszonym językiem, jęzorem, ozorem zob. język 1 …   Słownik frazeologiczny

  • wywieszać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wywieszaćam, wywieszaća, wywieszaćają, wywieszaćany {{/stl 8}}– wywiesić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, wywieszaćwieszę, wywieszaćsi, wywieszaćwieś, wywieszaćwieszony {{/stl 8}}{{stl 7}} zawieszać coś na zewnątrz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chorągiew — ż V, DCMs. chorągiewgwi; lm M. chorągiewgwie, D. chorągiewgwi 1. «przytwierdzony do drzewca płat tkaniny określonego koloru (lub kolorów), czasem ozdobiony haftem, opatrzony godłem, np. państwa, miasta, znakiem oddziału wojskowego, organizacji… …   Słownik języka polskiego

  • flaga — ż III, CMs. fladze; lm D. flag «przymocowany do drzewca kawałek tkaniny określonej formy i barwy, czasem z emblematami państwa lub organizacji; sztandar, chorągiew» Flaga narodowa, państwowa. Opuścić, wywiesić, zatknąć flagę. Udekorować flagami… …   Słownik języka polskiego

  • powywieszać — dk I, powywieszaćam, powywieszaćasz, powywieszaćają, powywieszaćaj, powywieszaćał, powywieszaćany 1. «wywiesić wiele czegoś, w wielu miejscach» Powywieszać flagi. 2. «stracić, zabić wielu przez powieszenie; powiesić wszystkich» …   Słownik języka polskiego

  • szyld — m IV, D. u, Ms. szyldldzie; lm M. y «tablica, wywieszka z napisem, umieszczona przy wejściu (nad drzwiami, na drzwiach, w oknie wystawowym) do sklepu, warsztatu, przedsiębiorstwa, instytucji itp., podająca nazwę instytucji, firmy, nazwisko… …   Słownik języka polskiego

  • flaga — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. flagaadze {{/stl 8}}{{stl 7}} kawałek tkaniny o określonym kształcie i barwach, z charakterystycznym znakiem symbolicznym, przymocowany do drzewca lub masztu, używany jako emblemat, symbol lub środek… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • regulamin — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. regulaminnie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zbiór przepisów normujących funkcjonowanie czegoś, określający zasady korzystania z czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Regulamin… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień